Gezondheidszorg

nl_gezonheidszorg_tandartsen.jpg

Natuurlijke vorm van verlichting

In de medische wereld staat True Light bekend als een gezonde en natuurlijke vorm van verlichting. Een vorm van licht die een gunstige werking heeft op stofwisseling, zuurstoftoevoer, hormonen, klieren, hersen-cellen, productiviteit en stemming. Hierdoor levert True Light een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier. Deze originele volspectrum daglichtlamp gaat de strijd aan met allergieën, depressies en somatische ziekten en heeft een positief effect op de aanmaak van witte bloedlichaampjes, de circulatie van het lymfsysteem en de vruchtbaarheid.

Diagnoses en kleurbeoordeling

Een aantal ziekenhuizen en gezondheidscentra maken gebruik van True-Light, zie onze referentielijst. Ook ontdekten beoefenaars van diverse medische beroepen de volspecturm daglichtlamp. Voor hen zijn volspectrum daglichtlampen een handig hulpmiddel bij het stellen van diagnoses en kleurbeoordeling.

Tandartsen

Tandartsen zijn de eerste gebruikers geweest in Nederland van True-Light lampen, deze zijn voor hen een perfect hulpmiddel bij het behandelen van patiënten. Door de perfecte weergave van kleuren, zonder vervorming, is de controle van het gebit van patiënten met True-Light een stuk eenvoudiger. Door True Light volspectrum daglicht zijn cariës in een vroeg stadium al zichtbaar.

Apothekers

Werken in een farmaceutisch bedrijf vergt van personeel veel zorgvuldigheid en oplettendheid. De concentratie mag geen moment verslappen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben veel farmaceutische bedrijven weinig ramen en dus een gebrek aan daglicht. Een vervanging hiervoor zijn volspectrum daglichtlampen. Medewerkers hebben behoefte aan daglicht. Het houdt hun concentratievermogen op peil en men is beter in staat medicijnen te onderscheiden op kleur. Het lezen van de vaak kleine lettertjes op de verpakkingen gaat veel beter onder een daglichtlamp.

Medische specialisten

Goed en helder licht is belangrijk voor iedereen die in een gezondheidscentrum werkt. De vele medische specialisten die True- Light daglichtlampen gebruiken zijn enthousiast en tevreden over het product. Een voorbeeld van een gebruiker is dermatologie.  Bij het stellen van diagnoses is het van belang dat de huid goed zichtbaar is zonder vertekeningen door gelig licht. True Light helpt om de conditie van de huid goed te diagnostiseren. Maar ook andere specialisten hebben baat bij een volspectrum daglichtlamp.

Fysiotherapie

Ook in de fysiotherapie verlicht men de behandelruimte graag met volspectrum daglichtlampen. Zo beschikt de therapeut over licht dat bijna gelijk is aan echt daglicht. Het observeren en behandelen van cliënten in prettig licht zorgt voor een goed werkklimaat.

Lichttherapie

Depressies gedurende de wintermaanden komen veel voor in ons koude kikkerlandje. Onderzoek toonde aan dat drie procent van de Nederlandse bevolking last heeft van winterdepressies als gevolg van een tekort aan licht. De originele volspectrum daglichtlamp van True- Light kan deze depressie verslaan. De lichtintensiteit van True- Light houdt de pijnappelklier actief in het aanmaken van stoffen die het dag- en nachtritme beïnvloeden.

Voor meer informatie en toepassingen: https://www.natuurlicht.nl