In bijna elk beroep is goed licht een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van het werk. Voldoende licht zorgt ervoor dat we zien wat we doen en voorkomt daarmee onnodige ongelukken.

Maar licht stimuleert ook een aantal belangrijke processen in ons lichaam, zoals de aanmaak van vitamines. Bovendien blijkt licht een relatie te hebben met een fitter en aangenamer gevoel. Dat geldt met name voor het natuurlijke daglicht dat door de zon wordt geproduceerd.  

Productiviteit en veiligheid

Mensen zijn visueel ingesteld. Zonder licht hebben we moeite ons te oriënteren in de ruimte en missen we feedback over ons handelen. Onvoldoende licht op de werkplek kan daardoor leiden tot fouten en productieverlies. Daarnaast is goed licht in veel bedrijfstakken, zoals de industrie, van groot belang voor de veiligheid. Als een werkplek onvoldoende verlicht is, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Denk aan donkere paden of traptreden of een machine die niet goed zichtbaar is.

Bioritme

Natuurlijk licht zorgt voor het functioneren van ons lichaam. Veel onderzoek over de jaren heeft telkens uitgewezen dat goed daglicht in belangrijke mate ons bioritme stimuleert. Voldoende licht zorgt ervoor, dat we ons overdag prettiger voelen en ’s nachts beter slapen. 

Het omgekeerde is hierbij ook waar. Te weinig licht kan dit lichamelijke proces juist nadelig beïnvloeden. Het kan leiden tot gezondheidsklachten, slaapstoornissen, stress, concentratiestoornissen en vormen van onbehagen of zelfs depressie. Het is niet voor niets dat mensen in de donkere maanden van het jaar sneller ongelukkig zijn en last krijgen van een zogeheten winterdepressie.

Ouderen hebben extra last van weinig licht. Doordat de lenzen van hun ogen troebel worden, komt er minder licht binnen. Dit kan soms wel vijf keer minder zijn dan bij jonge mensen. Hierdoor kan een oudere werknemer die verder gezond is, door gebrekkig licht toch sneller moe worden.

Nachtdiensten

Ook als werknemers op een verkeerd of onregelmatig tijdstip aan licht worden blootgesteld, kan dat het bioritme nadelig beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die regelmatig ’s nachts werken. Zij ontwikkelen vaak slaapstoornissen en krijgen eerder gezondheidsklachten.

Natuurlijk daglicht

De positieve effecten van licht gelden met name voor natuurlijk daglicht. De intensiteit van standaard kunstlicht is lager dan natuurlijk daglicht. Het valt daarom aan te bevelen om werknemers zo veel mogelijk bloot te stellen aan daglicht. Als er geen mogelijkheid is om op een natuurlijke wijze daglicht op de werkplek te krijgen, of het is niet voldoende verdient het de voorkeur om gebruik te maken van kunstlicht in de vorm van volspectrum daglichtlampen in combinatie met een hoogfrequent armatuur om een rustig en natuurlijk lichtbeeld te krijgen.

Wetgeving over verlichting

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede verlichting op het werk. In artikel 6.3 van het Arbobesluit staat:

  • Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. 
  • Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig. 
  • De voorzieningen voor kunstverlichting zijn zodanig aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen. 
  • De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering (bepaald bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8) niet wijzigen of beïnvloeden. 

Ook de wetgever vindt dus dat daglicht de voorkeur verdient. Artikel 6.4 voegt daaraan toe dat rechtstreeks invallend zonlicht voldoende moet kunnen worden geweerd.

 bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/licht