In bijna elk beroep is goed licht een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van het werk. Voldoende licht zorgt ervoor dat we zien wat we doen en voorkomt daarmee onnodige ongelukken.

Maar licht stimuleert ook een aantal belangrijke processen in ons lichaam, zoals de aanmaak van vitamines. Bovendien blijkt licht een relatie te hebben met een fitter en aangenamer gevoel. Dat geldt met name voor het natuurlijke daglicht dat door de zon wordt geproduceerd.  

Op 1 juni 2011 is de gewijzigde Europese Norm NEN-EN 12464-1 "Werkplekverlichting – Deel 1 Werkplekken binnen" in werking getreden. Net als de voorgaande versie stelt deze versie minimum eisen aan de verlichting van binnenwerkplekken op het gebied van verlichtingsniveau, gelijkmatigheid, verblinding en kleurweergave. Deze eisen zijn gerelateerd aan de aard van de werkzaamheden die onder de verlichting plaats vinden. Deze nieuwe versie van de norm heeft op een aantal punten een aanpassing ondergaan maar er zijn ook een aantal aanvullingen op de eerste norm opgenomen, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de laatste ontwikkelingen in de verlichtingswereld.