Voorwoord

Licht is iets waar we nauwelijks bij stilstaan, hoewel licht cruciaal is voor het voortbestaan van alle levensvormen.
Ook hebben de afwisselende perioden van licht en donker en de seizoenen een sterk effect op het dagelijkse
functioneren van mensen, dieren en planten.

In een automatisch melksysteem (AM-systeem) is duidelijk sprake van een dag/nachtritme in de bezoeken aan het
melksysteem. Op veel bedrijven met een AM-systeem wordt een licht-regime van 24 uur toegepast. Op het hightechbedrijf
van de Waiboerhoeve wordt gedurende 4 uur per nacht de verlichting uitgeschakeld, met uitzondering
van een lichtpunt bij het AM-systeem. Het is bekend dat (kunst)licht van invloed is op de fysiologische
regelsystemen van melkkoeien en daardoor van invloed kan zijn op vruchtbaarheid, gezondheid, groei en
productie. Niet bekend is welk effect een lichtregime van 20 of 24 uur per dag heeft op de dieren en hun welzijn.

Dit was de aanleiding voor het projectteam High-techbedrijf om een literatuurstudie uit te voeren naar de effecten
van licht en het te voeren lichtregime in de melkveehouderij en in het bijzonder bij automatische melksystemen.
De resultaten worden ingepast in het bedrijfsplan van het high-techbedrijf. Met ongeveer 75 koeien en een
melkquotum van 800.000 kilogram probeert het high-techbedrijf een lage kostprijs te realiseren. De koeien
blijven het hele jaar op stal en daarom wordt veel aandacht besteed aan dierwelzijn. Het project high-techbedrijf
wordt gefinancierd door het Produktschap Zuivel.

In het bijzonder wil ik Gelein Biewenga en Albert Winkel bedanken. De eind-scriptie die zij voor hun afstuderen aan
het Van Hall Instituut, opleiding Diergezondheidszorg, hebben geschreven, heeft als basis gediend voor dit
rapport.

Ik hoop dat u als melkveehouder de informatie van deze studie kunt gebruiken. Niet door alleen het uiterste uit uw
koeien te halen, maar met name door de voordelen van een optimaal lichtregime voor de koeien zelf te benutten.
Denk hierbij aan een betere opname van het ruwvoer en bij automatisch melken aan een goede benutting van de
nachtperiode door de koeien, zodat ze voldoende rust krijgen. Daarnaast biedt een goede verlichting in de stal u
ook als veehouder een goede werkomgeving, waarin het prettig werken is.

F. Mandersloot
Hoofd Rundvee, Schapen, Paarden en Geiten

 Lees verder (pdf)