Een interessant boek om te lezen is: Licht, geneeskunst van de toekomst van Dr. Jacob Liberman.

ISBN 90-202-4298-9. Hierin wordt True-Light ook besproken, in Amerika is True-Light bekend onder de naam Vita-Lite.

Citaten uit 'Chronische vermoeidheid natuurlijk behandelen' ,dr. H. Markus

Moe door kunstlicht

De uitvinding van kunstlicht heeft de nacht tot dag gemaakt. Helaas bevatten traditionele lampen (gloeilampen, tl buizen en helaas ook spaarlampen) in tegenstelling tot onze goede oude zon niet alles wat de mens voor een uitgebalanceerd 'licht-dieet' nodig heeft. Wat hieraan vooral ontbreekt, is het UV bestanddeel dat volgens recente onderzoeken een aanzienlijke invloed op hormonale en celbiologische processen heeft. Tegenwoordig, in het tijdperk van het gat in de ozonlaag, heeft de ultraviolette straling een slechte naam gekregen. In beperkte hoeveelheden is ze echter van levensbelang voor ons.
Veel werkplekken op kantoren of in fabrieken zijn zo ingericht, dat er slechts spaarzaam daglicht binnendringt en al helemaal geen UV-stralen, omdat deze door de ruiten eruit gefilterd worden. Ten nadele van onze gezondheid, want uit de jongste studies blijkt dat het gebrek aan UV straling in de verlichting van woningen en op werkplekken kan bijdragen aan concentratiestoornissen en chronische vermoeidheid.

Gebrek aan daglicht veroorzaakt slaapgebrek

Wanneer bejaarden die slaapproblemen hadden meer aan full spectrum licht werden blootgesteld, verbeterde hun slaapritme.
Japanse onderzoeken hebben onderzocht of een tekort aan zonlicht kan verklaren waarom slaapgebrek meer voorkomt naarmate mensen ouder worden. Zij deden onderzoek met 10 bewoners van een bejaardentehuis die slaapgebrek hadden.

Te weinig zonlicht voor allochtone vrouwen

RIJSWIJK - Spierklachten bij allochtone vrouwen in Nederland zijn vaak te verklaren door een gebrek aan vitamine D. Te weinig melkproducten maar vooral het gebrek aan zonlicht breekt deze vrouwen op. Dat stelt huisarts I. Grootjans-Geerts in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Grootjans-Geerts schrijft dat het gebrek aan vitamine D bij allochtone vrouwen nog onvoldoende wordt herkend door artsen. Op basis van ervaringen in haar eigen praktijk met bijna 25 procent allochtone patiënten meldt Grootjans dat veel allochtone vrouwen kampen met een hypovitaminose: een ziekte als gevolg van een tekort aan vitaminen.

Das Licht muß stimmen


Sonnenlicht ist für den Menschen  le­ bensnotwendig. Es regelt die biologi­ schen Funktionen des Organismus. Vom Sonnenlicht werden Nervensys­ tem und Hormonhaushalt gesteuert sowie Gesundheit und Psyche beein­ fluBt. Aber das Sonnenlicht erreicht uns nicht überall. Die meisten Menschen ar­ beiten in künstlich beleuchteten Räu­ men, viele verbringen auch ihre Freizeit in geschlossenen Räumen. Der Mangel an Sonnenlicht kann zu nachlassender Konzentration, Müdigkeit, Augen­ schmerzen, Kopfschmerzen, Depressio­ nen und Aggressionen führen.